Výpoveď PZP

Výpoveď Povinného zmluvného poistenia (PZP) je proces ukončenia platnosti poistnej zmluvy medzi poisťovňou a majiteľom vozidla. Existuje množstvo dôvodov, prečo majiteľ vozidla môže požiadať o výpoveď PZP. V tomto článku sa pozrieme na to, čo výpoveď PZP znamená, ako ju podať a aké dôvody môžu mať majitelia vozidiel na jej podanie.

Čo je to výpoveď PZP?

Výpoveď PZP je proces, kedy majiteľ vozidla ukončí platnosť svojej poistnej zmluvy s poisťovňou. Tento proces môže byť iniciovaný buď majiteľom vozidla, alebo poisťovňou samotnou.

Ako podať výpoveď PZP?

Ak chce majiteľ vozidla podať výpoveď PZP, musí postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kontaktovať poisťovňu – majiteľ vozidla musí kontaktovať svoju poisťovňu a požiadať o výpoveď PZP.
 2. Vyplnenie formulára – poisťovňa poskytne majiteľovi vozidla formulár, ktorý musí vyplniť a podpísať.
 3. Odoslanie formulára – vyplnený a podpísaný formulár musí byť odoslaný na adresu poisťovne.
 4. Ukončenie platnosti – po doručení formulára poisťovňa zruší platnosť poistnej zmluvy.

Dôvody pre podanie výpovede PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo majitelia vozidiel môžu požiadať o výpoveď PZP. Medzi najčastejšie dôvody patria:

 1. Predaj vozidla – majiteľ vozidla môže požiadať o výpoveď PZP v prípade, že vozidlo predal alebo ho odhlásil z evidencie vozidiel.
 2. Zmena poisťovne – majiteľ vozidla sa môže rozhodnúť pre zmenu poisťovne, pretože mu nová poisťovňa ponúka lepšie podmienky alebo cenu.
 3. Zánik platnosti technického preukazu – ak platnosť technického preukazu skončí a majiteľ vozidla ho neobnoví, platnosť PZP sa tiež ukončí.
 4. Zmena typu vozidla – v prípade, že majiteľ vozidla zmení typ vozidla (napr. z osobného na nákladné), môže požiadať o výpoveď PZP.
 1. Neuspokojivý servis – ak majiteľ vozidla nie je spokojný s kvalitou služieb, ktoré mu jeho poisťovňa poskytuje, môže požiadať o výpoveď PZP.

Aký je postup poisťovne pri výpovedi PZP?

Aj poisťovne majú právo ukončiť platnosť poistnej zmluvy s majiteľom vozidla. V takomto prípade musí poisťovňa postupovať v súlade so zákonnými predpismi a poskytnúť majiteľovi vozidla primeranú výpoveďovú lehotu.

Výpoveď PZP z poisťovne môže byť spôsobená nasledujúcimi dôvodmi:

 1. Nezaplatenie poistného – ak majiteľ vozidla nedoplatil poistné, poisťovňa môže ukončiť platnosť poistnej zmluvy.
 2. Podvod – ak majiteľ vozidla podviedol poisťovňu alebo poskytol falošné informácie, poisťovňa môže ukončiť platnosť poistnej zmluvy.
 3. Zmena podmienok – poisťovňa môže zmeniť podmienky svojej ponuky a ponúknuť novú poistnú zmluvu s inými podmienkami. Majiteľ vozidla má v takom prípade právo vypovedať súčasnú poistnú zmluvu.
 4. Iné dôvody – iné dôvody, ako napríklad úmrtie majiteľa vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla, môžu tiež spôsobiť ukončenie platnosti poistnej zmluvy.

Zhrnutie

Výpoveď PZP je proces ukončenia platnosti poistnej zmluvy medzi poisťovňou a majiteľom vozidla. Majiteľ vozidla môže požiadať o výpoveď PZP z rôznych dôvodov, ako je napríklad predaj vozidla alebo neuspokojivý servis. Aj poisťovne majú právo ukončiť platnosť poistnej zmluvy z rôznych dôvodov. Je dôležité poznať postup pri podávaní výpovede PZP a v prípade nejasností kontaktovať svoju poisťovňu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *