Registračný poplatok za prihlásenie auta

Pri prihlásení nového alebo použitého vozidla na cestách platí majiteľ vozidla registračný poplatok. Tento poplatok je stanovený zákonom a jeho výška závisí od niekoľkých faktorov. V tomto článku si preto vysvetlíme, aké sú pravidlá pre výpočet registračného poplatku a na čo by si majitelia vozidiel mali dať pozor.

Výška registračného poplatku

Výška registračného poplatku sa určuje na základe viacerých faktorov. Medzi tieto faktory patrí predovšetkým typ vozidla, jeho vek a emisná trieda. Okrem toho však môžu výšku registračného poplatku ovplyvniť aj miesto bydliska majiteľa vozidla, výška výkonu motora a ďalšie faktory.

Registračný poplatok pre nové vozidlá

Registračný poplatok pre nové vozidlá sa určuje na základe ceny vozidla bez DPH. V prípade, že ide o osobné vozidlo, výška registračného poplatku sa vypočíta tak, že sa k základnej cene vozidla priráta 3% základnej dane z pridanej hodnoty (DPH), a to až do výšky 5 000 eur. Ak je cena vozidla vyššia ako 166 666 eur, poplatok sa stanovuje podľa kategórie vozidla a ďalších faktorov, ako sú napríklad emisné normy a výkon motora.

Registračný poplatok pre použité vozidlá

Registračný poplatok pre použité vozidlá sa určuje podľa veku vozidla a jeho emisnej triedy. Čím staršie je vozidlo a nižšiu emisnú triedu má, tým nižší bude aj registračný poplatok. Pri výpočte registračného poplatku sa používa koeficient, ktorý zohľadňuje emisnú triedu a vek vozidla.

Overenie výšky registračného poplatku

Majitelia vozidiel si môžu overiť výšku registračného poplatku prostredníctvom internetu. Na webových stránkach Ministerstva vnútra SR je k dispozícii kalkulačka registračného poplatku, ktorá umožňuje vypočítať výšku registračného poplatku na základe typu vozidla, jeho veku a emisnej triedy. Kalkulačka tiež zohľadňuje miesto bydliska majiteľa vozidla a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výšku poplatku.

Platenie registračného poplatku

Registračný poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr v deň, keď sa vozidlo prihlasuje na cesty. Poplatok je možné zaplatiť hotovosťou na úradoch dopravy, prípadne cez bankový prevod alebo internet banking.

V prípade, že majiteľ vozidla nezaplatí registračný poplatok v stanovenej lehote, môže dôjsť k uloženiu sankcií. Úrady dopravy majú právo zadržať technický preukaz vozidla, kým majiteľ nezaplatí registračný poplatok a prípadné pokuty.

Registračný poplatok je povinnosťou každého majiteľa vozidla pri jeho prihlasovaní na cesty. Výška registračného poplatku sa určuje na základe niekoľkých faktorov, vrátane typu vozidla, jeho veku, emisnej triedy a ďalších faktorov. Majitelia vozidiel si môžu výšku registračného poplatku overiť prostredníctvom kalkulačky na webových stránkach Ministerstva vnútra SR. Platba registračného poplatku sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď sa vozidlo prihlasuje na cesty, inak hrozí uloženie sankcií a zadržanie technického preukazu vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *