Overenie PZP

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia, známeho ako PZP, je dôležitým krokom pre každého majiteľa motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré majú vplyv na tretie osoby, ako sú napríklad úrazy a materiálne škody spôsobené pri nehodách. Preto je dôležité mať platné PZP, aby bol majiteľ vozidla krytý v prípade vzniku škody.

Overenie platnosti PZP môže byť vykonané rôznymi spôsobmi. Poistenie je možné overiť prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne na pobočke poisťovne. Každý majiteľ motorového vozidla by mal pravidelne kontrolovať platnosť svojho PZP, aby sa vyhol potenciálnym problémom v prípade poistnej udalosti.

Overenie platnosti PZP cez internet

Overenie platnosti PZP je možné vykonať jednoducho a rýchlo cez internet. Väčšina poisťovní umožňuje overenie platnosti PZP na svojich webových stránkach. Na overenie platnosti PZP stačí zadať do vyhľadávacieho okna registračné číslo vozidla a evidenčné číslo technickej kontroly (EK). Evidenčné číslo technickej kontroly je uvedené na certifikáte o evidencii vozidla, ktorý majiteľ dostal po zaregistrovaní vozidla. Po zadaní týchto údajov sa zobrazí informácia o platnosti PZP a jeho dátum platnosti.

Overenie platnosti PZP telefonicky

Overenie platnosti PZP je možné vykonať aj telefonicky. Kontaktné čísla na poisťovne sú uvedené na ich webových stránkach alebo v telefónnom zozname. Pri overovaní platnosti PZP telefonicky je potrebné uviesť registračné číslo vozidla a evidenčné číslo technickej kontroly (EK). Operátor na druhej strane telefónu potom overí platnosť PZP a jeho dátum platnosti.

Overenie platnosti PZP osobne

Overenie platnosti PZP je možné vykonať aj osobne na pobočke poisťovne. Na pobočke poisťovne je potrebné uviesť registračné číslo vozidla a evidenčné číslo technickej kontroly (EK). Pracovník poisťovne potom skontroluje platnosť PZP a jeho dátum platnosti.

Kontrola platnosti PZP je dôležitá, pretože majitelia motorových vozidiel s neplatným PZP nie sú krytí v prípade poistnej udalosti a môžu byť postavení pred finančné problémy. Ak majiteľ vozidla nemá platné PZP a spôsobí nehodu, môže byť povinný platiť škody na iných vozidlách a na majetku tretích osôb zo svojho vlastného vrecka.

Okrem overenia platnosti PZP je dôležité mať aj prehľad o rozsahu a výške poistnej ochrany, ktorú PZP poskytuje. V prípade poistnej udalosti je potrebné kontaktovať poisťovňu a nahlásiť škodu. Poisťovňa potom posúdi vzniknuté škody a vyplatí poistné plnenie podľa dohodnutej poistnej zmluvy.

Ak majiteľ vozidla potrebuje uzatvoriť nové PZP, môže to urobiť u ktorejkoľvek poisťovne. Pri výbere poisťovne je potrebné zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah poistnej ochrany a výhody, ktoré poisťovňa ponúka.

V prípade, že majiteľ vozidla chce zmeniť poisťovňu alebo zrušiť PZP, musí to urobiť písomne a doručiť žiadosť poisťovni. Pri zrušení PZP majiteľ vozidla môže požiadať o vrátenie nevyčerpanej časti poistného, ak takáto možnosť je v zmluve uvedená.

V každom prípade je dôležité mať platné PZP, ktoré kryje škody na tretích osobách v prípade nehody. Kontrola platnosti PZP by mala byť preto pravidelnou súčasťou starostlivosti majiteľov motorových vozidiel o ich vozidlá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *