Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, známe aj ako kasko poistenie, je poistná ochrana pre motorové vozidlá, ktorá kryje škody spôsobené rôznymi udalosťami, ako sú napríklad havárie, krádeže, živelné pohromy a vandalizmus. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ktoré ovplyvnia jeho cenu a úroveň poistnej ochrany.

Výška havarijnej poistky závisí na type vozidla, jeho cene, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Spoluúčasť je suma, ktorú musí poistený platiť z vlastného vrecka pri každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia. Nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, ale havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou býva zvyčajne drahšie.

Čo kryje havarijné poistenie

Okrem spoluúčasti je dôležité zvážiť aj územnú platnosť poistenia. Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Odporúča sa zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Pri určovaní novéj ceny vozidla sa zvyčajne používa oceňovací program Eurotax. U nových vozidiel je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu.

Platby za havarijné poistenie sa môžu uskutočňovať ročne, polročne alebo štvrťročne, v závislosti od poisťovne. Pri niektorých platobných možnostiach sa môže vyskytnúť prirážka za področnú splátku.

Havarijné poistenie môže byť pre majiteľov motorových vozidiel dôležitou poistnou ochranou, ktorá im poskytuje istotu v prípade vzniku škôd. Pri jeho výbere je však potrebné zvážiť niekoľko faktorov a dohodnúť si takú poistnú ochranu, ktorá bude čo najvhodnejšia pre konkrétne vozidlo a jeho majiteľa.

Výhody havarijného poistenia

Výhodou havarijného poistenia je, že kryje rôzne riziká, ktoré môžu byť pre majiteľov motorových vozidiel veľmi nákladné. Škody spôsobené haváriou, krádežou, živelnou pohromou alebo vandalizmom môžu byť často veľmi vysoké a závisia od značky a typu vozidla.

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité poznať rozsah poistnej ochrany a výšku spoluúčasti. V závislosti od zvolenej poistnej zmluvy môže havarijné poistenie kryť rôzne typy škôd, ako sú napríklad škody na vozidle v dôsledku kolízie, poškodenie vozidla pri parkovaní, poškodenie vozidla v dôsledku krupobitia, požiaru alebo víchricy, krádež vozidla alebo jeho častí a vandalizmus.

Pri uzatváraní havarijného poistenia si je tiež možné zvoliť rôzne bonusy a zľavy, ktoré ponúkajú poisťovne svojim klientom. Pri porovnaní havarijného poistenia je potrebné zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah poistnej ochrany a výhody, ktoré poisťovňa ponúka.

V prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné ihneď kontaktovať poisťovňu a nahlásiť škodu. Poisťovňa potom posúdi vzniknuté škody a vyplatí poistné plnenie podľa dohodnutej poistnej zmluvy a výšky spoluúčasti.

Výber správneho havarijného poistenia môže byť pre majiteľov motorových vozidiel zložitým rozhodnutím. Je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah poistnej ochrany a výhody, ktoré daná poisťovňa ponúka. Porovnanie havarijného poistenia je preto dôležitým krokom pri uzatváraní tejto poistnej ochrany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *