Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie sú dva typy poistenia motorových vozidiel, ktoré často spôsobujú zmätky a nedorozumenia u majiteľov vozidiel. V tomto článku si vysvetlíme rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistenia.

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonný požiadavka pre každé motorové vozidlo v Slovenskej republike. Jeho účelom je krytie zodpovednosti majiteľa vozidla za škody, ktoré spôsobí tretím osobám v prípade dopravnej nehody. PZP je povinné poistenie a musí byť uzatvorené pred tým, ako majiteľ vozidla použije svoje vozidlo na cestách.

PZP poskytuje ochranu proti nákladom na zdravotnú starostlivosť, materiálne škody a náhradu za stratu zamestnania v dôsledku nehody. Je to povinné poistenie a jeho cenu určuje Slovenská kancelária poistencov (SKP), ktorá tiež zabezpečuje jeho správu.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré kryje škody na vozidle v prípade nehody alebo poškodenia vozidla v dôsledku iných udalostí, ako je napríklad krádež. Havarijné poistenie nie je povinné a jeho získanie závisí od vôle majiteľa vozidla.

Havarijné poistenie poskytuje ochranu proti škodám na vozidle, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nehody, vandalismu, krádeže alebo poškodenia vozidla kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam. Havarijné poistenie zvyčajne obsahuje rôzne možnosti krytia, ktoré sa líšia podľa požiadaviek majiteľa vozidla.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Hlavným rozdielom medzi PZP a havarijným poistením je ich povaha a účel. PZP je povinné poistenie, ktoré kryje zodpovednosť majiteľa vozidla za škody, ktoré spôsobil tretím osobám. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa v prípade nehody tretie osoby dostali do bezpečia a neboli nútené niesť náklady spojené s lekárskou starostlivosťou alebo opravou vozidla.

Na druhej strane, havarijné poistenie je dobrovoľné a jeho účelom je krytie nákladov na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla v dôsledku nehody alebo iných udalostí, ako je napríklad krádež. Havarijné poistenie je vlastne poistenie vozidla a zabezpečuje jeho ochranu pred finančnými nákladmi, ktoré by vznikli v prípade jeho poškodenia.

Okrem toho, PZP má stanovené minimálne krytie a cenu, ktorá je určená Slovenskou kanceláriou poistencov, zatiaľ čo havarijné poistenie ponúka rôzne možnosti krytia a môže mať rôzne ceny v závislosti od požiadaviek majiteľa vozidla a poistky, ktorú si vyberie.

Je potrebné uzatvoriť oba druhy poistenia?

Nie, no je dobré ak majiteľ motorového vozidla má uzatvorené obe poistenia. PZP je povinné a bez neho nie je možné registrovať vozidlo. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ale pomôže majiteľovi vozidla chrániť svoje vozidlo pred finančnými nákladmi spojenými s jeho poškodením v dôsledku nehody alebo iných udalostí.

Okrem toho, niektoré poistky, ktoré ponúkajú havarijné poistenie, môžu tiež obsahovať rôzne možnosti krytia, ktoré by mohli pokryť prípady, ktoré PZP nekryje, ako napríklad škody na vozidle v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok alebo poškodenia vozidla v dôsledku vandalizmu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie sú dva rôzne druhy poistenia motorových vozidiel. PZP je povinné poistenie, ktoré kryje zodpovednosť majiteľa vozidla za škody, ktoré spôsobil tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré kryje náklady na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla v dôsledku nehody alebo iných udalostí. Je dôležité mať uzatvorené obe poistenia, aby ste boli

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *