Žena na lúke

Online výpočet ceny životného poistenia

Nielen smrť, ale už aj „malá“ vec, akou môže byť zlomený malíček, vás môže z bežného života dostať na vedľajšiu koľaj. Pokiaľ ste živiteľom rodiny, tak je táto vzniknutá situácia o to horšia, pretože pokiaľ nemôžete ísť na platenú dovolenku, ušlý zisk vám nikto nevráti. Pokiaľ vám život naruší smrť, cesty späť už, bohužiaľ, nie je. Aby vám a vašim blízkym neublížila a váš chod neovplyvnila žiadna nepríjemná situácia, je tu pre vás životná poistka, ktorá vám v takýchto chvíľach bez vykrúcania pomôže a tú najlepšiu, personalizovanú vám ponúkne online výpočet ceny cez internet. Dbajte na tieto veci pri výbere.

Tá najlepšia cez porovnanie online

Ak chcete získať čo najvýhodnejšiu, najlepšiu alebo najlacnejšiu životnú poistku za čo najkratší čas, najistejšou metódou bude práve online výpočet ceny pomocou kalkulačky aj na hore uvedenej stránke. Istota spočíva v tom, že celý tento výpočet funguje na základe porovnania viacerých ponúk rôznych poisťovacích spoločností, čo by vám zásadne ušetrilo aj hodiny času, ktoré by ste ináč trávili zisťovaním ponúk v pobočkách spoločností. Dnes už skutočne nie je problém zistiť všetko, čo potrebujete  cez internet.

Keďže kalkulačka životnej poistky vám na vyššie uvedenej stránke sprostredkuje porovnanie ceny a celkových ponúk poisťovní, môžete si byť istý, že iné, možno výhodnejšie ponuky už nie sú dostupné, pokiaľ hľadáte skutočne to, čo ste do formulára kalkulačky prvotne zadali. Jednotlivé ceny sa môžu líšiť až v stovkách eur, čo by pre vás predstavovalo obrovskú ročnú úsporu, plus budete mať pocit toho, že nebudete musieť nikoho prosiť o pomoc v prípade, že sa vám niečo neočakávané a nepríjemné prihodí.

V rýchlosti sa vráťme k formuláru, ktorý slúži ako kalkulačka na výpočet porovnania ceny životnej poistky. Vypísať je treba len niekoľko základných údajov, ako napr. typ vykonávanej práce, či vykonávate športové aktivity atď. Keď všetko vyplníte, formulár odošlete a do niekoľkých sekúnd prípadne minút už môžete pozerať na porovnanie rôznych ponúk. Ak si s nimi neviete rady resp. si neviete zvoliť tú správnu, nakontaktujte sa na bezplatného nezávislého poradcu, ktorý je dostupný na rovnakej stránke, ako kalkulačka. Objektívne vám povie, ktorú ponuku si zvoliť, keďže pozná taktiky a praktiky jednotlivých spoločností, pretože sám pre viaceré z nich pracoval. Komu by ste mohli veriť viac?

Prečo si ju uzatvoriť?

Rodina na lúke s obrázkom domuŽivotná poistka by mala byť prioritou tých, ktorí si založili rodiny, ktorí sú ich hlavnými živiteľmi, to znamená, že ich príjem je pre rodinný štandard hlavný, takí, ktorí možno nemajú nadbytočné tisíce na účte, ktoré by mohli v prípade potreby len tak využiť atď. Ide o zodpovedné rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť to, aby rodina nezostala napospas osudu v prípade smrti hlavného živiteľa rodiny alebo inej udalosti, ktorá zapríčiní dlhodobé liečenie a zotavovanie, čo by opäť pocítila hlavne rodina a daný nešťastník by si kvôli tomu nemohol dovoliť absolvovať také procedúry, ktoré potrebuje, pretože sú veľmi nákladné. Aby ste neuvažovali nad tým, „čo bude, keď…“, útechou vám môže byť práve životná poistka, ktorá vám zaplatí a preplatí všetko, čo ste si v zmluve stanovili. Čo si teda môžete zvoliť?

Základné produkty

Životná poistka (ďalej aj ŽP) sa delí na tri typy, a to ktorá bude pre vás tá najlepšia, závisí samozrejme len od vás a od vašich očakávaní. Základom je riziková životná poistka, ktorú si môžete rozšíriť o rôzne pripoistenia alebo o sporenie, z čoho nám vzniknú ďalšie dva typy: kapitálová a investičná ŽP.

  1. Riziková ŽP slúži na finančné zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia poistenej osoby. Výška „odškodného“ sa pohybuje od toho, akú zmluvu poistený uzatvoril. Suma je vyplatiteľná aj vtedy, ak si poistený zvolil možnosť pre prípad dožitia.
  2. Kapitálová ŽP je produkt so sporením, ktorý obsahuje poistnú zložku (smrť) a sporiacu zložku. Príspevky poistenca poisťovni sú o to vyššie, o čo viac si chce nasporiť. Poisťovňa investuje vaše vklady do bezpečných dlhopisov, čo vaše peniaze zhodnocuje pomaly. K zhodnoteniu však dochádza naisto, a to aj vďaka TUM alebo technickej úrokovej miere, ktorá vám garantuje ročný zisk. V súčasnosti sa pohybuje okolo 1,5%. Sporenie trvá aj desiatky rokov.
  3. Investičná ŽP je opäť produkt so sporením, ktorý sa od predošlého líši tým, že to, kam vaše peniaze pôjdu, si určujete sami. Či chcete investovať do akcií alebo do bezpečných dlhopisov, je na vás. Nemáte však žiadnu istotu zhodnotenia, a z toho hľadiska je investičná ŽP oproti kapitálovej v nevýhode. Ak zle investujete, môžete o veľa prísť, no funguje to aj naopak.

Ak nie je vašim záujmom sa poistiť „len“ pre prípad smrti alebo dožitia, máte možnosť zvoliť si aj špeciálne udalosti, ktoré sú obsiahnuté v zmluve pod pojmom „pripoistenia“. Vaša životná poistka môže byť rozšírená o úraz, stratu zamestnania, invaliditu, chorobu, no do zmluvy si môžete zakomponovať aj iných kritických, úrazu náchylných členov rodiny, akými sú hlavne deti.

Platenie

Samozrejme, čím väčšie krytie udalostí si navolíte, tým vyššia bude suma, ktorú budete poisťovni platiť. Nemusí však zásadne platiť, že ponuka, ktorá obsahuje najviac poistných udalostí bude drahšia než základný produkt tohto typu. Na trhu je mnoho ponúk, ktoré sú skutočne výhodné. Čo sa týka platenia poistného, platí sa buď mesačne, polročne, ročne alebo aj v iných intervaloch.

Tá najlepšia a najlacnejšia životná poistka je získateľná pomocou online výpočtu ceny, ktorý vám vie bezplatne urobiť porovnanie ponúk viacerých poisťovacích spoločností, o čom viac sa môžete dočítať aj v tomto článku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *